Конкурс за рисунка и есе „Правата на децата“

Знаеш ли какво означава „права на детето“? Кои са тези права, кой се грижи за тях, кой ги защитава? С конкурса за рисунка и есе „Правата на децата“ искаме да те поканим да помислиш по този въпрос и да изразиш своето мнение като нарисуваш или напишеш нещо.

Знаеш ли какво означава „права на детето“? Кои са тези права, кой се грижи за тях, кой ги защитава?

С конкурса за рисунка и есе „Заедно за едно дете“ искаме да те поканим да помислиш по този въпрос и да изразиш своето мнение като нарисуваш или напишеш нещо.

Всяко дете има право на родителска грижа, на достъп до образование, на защита от насилие, на правна помощ и здравни грижи. Зад всяко от тези права, стоят хора, които поставят грижата за децата на преден план. Кои са тези хора в твоя живот? Как виждаш да се защитават и подкрепят правата на децата?

Ако си на възраст от 7 до 18 години, можеш да се включиш в конкурса като нарисуваш рисунка или напишеш есе, ето и условията:

Конкурсът са рисунка е в две възрастови групи от 7-11 и от 12-18 години. Всички техники на рисуване са допустими.

Конкурсът за есе е също в две възрастови групи от 11-14 и от 14-18 години.

Творбите и за двата конкурса могат да бъдат изпращане по електронен път на адрес ksu@ksu-stz.org, right@childhood.bg  или на хартиен носител на адрес Стара Загора, ул. „Христо Ботев” 205

Крайният срок за участие в конкурса е 26 ноември 2020 г.

Оценяването ще се извърши от компетентно жури. Резултатите ще бъдат публикувани на 7 декември 2020 г.

За всяка от категориите ще бъдат отличени по трима победители и всеки ще получи предметна награда.

Конкурсът „Правата на децата“ е част от кампанията „ЗАЕДНО ЗА ЕДНО ДЕТЕ“, с която Фондация „Право на детство“ и Фондация „Мисия Криле“ отправяме призив към специалисти от различни професионални области да поставят децата и техните права в центъра на своята дейност.

За повече въпроси можеш да ни пишеш на адрес ksu@ksu-stz.org , right@childhood.bg или да се обадиш на телефон 0895579164.